BB-WOOD, Ltd.

Towarzystwo słowackim i zagranicznym rynku w drewna i biomasy jest podmiotem zależnym od BB-Reality, Ltd. zajmuje się skup długoterminowych, sprzedaży i wynajmu słowackiej i zagranicznej nieruchomości, nabycie własności lasów i gruntów rolnych, a następnie ich łączenie na pulpicie i ekonomicznie efektywny szt.

BB-WOOD, Ltd.

oferuje swoim klientom (od właścicieli lasów, procesory dla konsumentów), przy zachowaniu wartości etyczne i zasady gospodarki leśnej funkcjonalnie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju, profesjonalnych i konkurencyjnych rozwiązań do dowolnego kształtowania krajobrazu i odpowiedzialności dla wszystkich prac, które należy przeprowadzić w lesie na Słowacji oraz w regionach poza.

Zapewniamy własnych programów, opieki lasów - plany urządzenia lasu i projekcje działalności leśnej w nowym mensurational podziału.

Zaufaj nam, oddaj je do rąk odborníkov- zrobić więcej dla Ciebie:-)

BBWOOD.eu - spracovanie a distribúcia dreva, biomasy a drevoštiepky.

ťažba drevo, biomasa, smrek, buk, dub, breza, borivica, štiepka,les,lhp,taxácia.

O spoločnosti BB-WOOD s.r.o. BB-WOOD

BB-WOOD, s.r.o.,

spoločnosť na slovenskom i zahraničnom trhu v oblasti dreva a biomasy je dcérskou spoločnosťou BB-REALITY, s.r.o., dlhodobo sa zaoberajúcou kúpou, predajom a prenájmom slovenských a zahraničných nehnuteľností, nadobudnutím vlastníckych práv k lesným a poľnohospodárskym pozemkom a ich následným zlučovaním do plošne a hospodársky efektívnych celkov.

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek) poskytuje svojim klientom (od vlastníkov lesov,

spracovateľov až po odberateľov) pri zachovaní etických hodnôt, princípu funkčne integrovaného obhospodarovania lesov a udržateľnosti ich rozvoja, profesionálne a konkurencieschopné riešenia akejkoľvek starostlivosti o les a zodpovednosť za všetky práce, ktoré je potrebné uskutočňovať v lesnom hospodárstve na území Slovenska i v regiónoch mimo neho.

Zabezpečujeme vyhotovovanie

programov starostlivosti o lesy - lesné hospodárske plány a projekčnú lesnícku činnosť v novej taxačnej divízii.

Spracovanie ťažba a preprava dreva, drevnej hmoty a drevoštiepky

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

V ponuke máme dreviny: buk, dub, breza, javor, borovica, smrek

V ponuke máme rezivo: bukové, dubové, brezové, javorové, borovicové, smrekové - dosky, štiepku, ...